TAL (Technisch Atheneum Lokeren)

Volbrachte en goedgekeurde acties

Gekozen acties

Da’s proper

Wees creatief en laat ons weten wat jullie doen om afval in te perken