Ontdek al sjoelend de afbraaktijden van allerlei zwerfafval

Maand waarin actie volbracht werd: september 2020.

De school vertelt:

"De belangrijkste doelen van het hoekenwerk waren:
• Op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties
• Afval sorteren aan de hand van eenvoudige criteria: papier, glas, PMD …

• Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe iets maken vaak leidt tot één of andere vorm van afval - illustreren hoe bepaalde menselijke activiteiten soms schade berokkenen in de vorm van lucht-, water- en bodemverontreiniging, opwarming van de aarde …

• Illustreren hoe men duurzaam omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen , grondstoffen , afval (verzamelen, sorteren en recycleren),...

De kinderen zelf waren zeer enthousiast over het initiatief. Zowel het bezoek aan de tentoonstelling als het hoekenwerk vonden ze leerrijk. Het was fijn om op een speelse manier alles te weten te komen. Ze waren over bepaalde zaken wel verwonderd en zeiden zelf ook dat ze veel geleerd hebben.

"