Ga voor duurzaam en milieuvriendelijk

Maand waarin actie volbracht werd: september 2020.

De school vertelt:

"Sinds dit schooljaar gebruiken we geen rietjes meer... we drinken uit plastiek beker onze melk in de klas. Gezondheid!"