Ontdek al sjoelend de afbraaktijden van allerlei zwerfafval

Maand waarin actie volbracht werd: november 2022.

De school vertelt:

"Het werd ons al snel duidelijk dat hoe meer nullen er achter de 1 stonden hoe langer het duurt dat de natuur het zwerfvuil kan opnemen. Er werd met vriendjes over gesproken. In de klas hielden we een nabespreking."