Zwaluwnest BSGO

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

Wij kiezen voor water van de kraan.

Met de grijptang in de aanslag gingen we op zwerfvuiljacht.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Wij kiezen voor water van de kraan.

Gekozen acties

Ontdek al sjoelend de afbraaktijden van allerlei zwerfafval