Sint-Laurensscholen ASO TSO BSO

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

Gekozen acties