MFC De Hagewinde

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij kiezen voor water van de kraan.

Met de grijptang in de aanslag gingen we op zwerfvuiljacht.

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

We ontdekten alle compost-geheimen met het compostvat-spel.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Vier – op – een – rij (sorteerspel)

Gekozen acties