GVBS "De Palster"

Volbrachte en goedgekeurde acties

Gekozen acties

Met grijptang in de aanslag op zwerfvuiljacht

Organiseer een afvalarm evenement op school