Go! Talent

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Gekozen acties