Go! Talent

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

Wij kiezen voor water van de kraan.

Gekozen acties