Gesub. Vrije Basisschool Sint-Laurens (vest. Patronagestraat 52 + Kerkstraat 64)

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

We ontdekten al sjoelend de afbraaktijden van zwerfafval.

Wij bezochten de interactieve tentoonstelling in de gebouwen van IDM

Gekozen acties