Gesub. Vrije Basisschool Sint-Laurens (vest. Patronagestraat 52 + Kerkstraat 64)

Volbrachte en goedgekeurde acties

Gekozen acties

Vermijd drankverpakkingen

Schiet met de afvalknaller het afval in het juiste gat

Ontdek alle geheimen van compost met het compostvat-spel

PMD sorteren, doe je zo!

Met grijptang in de aanslag op zwerfvuiljacht

Organiseer een afvalarm evenement op school

Behaal je diploma afvalophaler/recyclageparkwachter! (pakket 17 via IDM)

Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Waan je op de kermis en vis sorteereendjes