Gesub. Vrije Basisschool Sint-Laurens (vest. Patronagestraat 52 + Kerkstraat 64)

Volbrachte en goedgekeurde acties

We ontdekten al sjoelend de afbraaktijden van zwerfafval.

Wij bezochten de interactieve tentoonstelling in de gebouwen van IDM

Gekozen acties

Vermijd drankverpakkingen

Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

Met grijptang in de aanslag op zwerfvuiljacht

Lespakket zwerfvuil