Haal de ophaalwagen naar school

Maand waarin actie volbracht werd: mei 2022.

De school vertelt:

"De kinderen werden in 2 groepjes verdeeld. Terwijl de ene groep luisterde naar de uitleg over afval sorteren, kon de andere groep een kijkje nemen in de cabine van de vrachtwagen. Daar konden ze ook luisteren naar de uitleg over hoe de ophaalwagen werkt. Nadien stelden de kinderen nog veel vragen over zwerfvuil, het juist sorteren... We vonden het zeer boeiend."