Gemeentelijke Kleuter- en Basisschool

Volbrachte en goedgekeurde acties

Gekozen acties

Kies voor water van de kraan

Vermijd drankverpakkingen

GFT-afval voorkomen

GFT-afval voorkomen