Gemeentelijke Basisschool

Volbrachte en goedgekeurde acties

Vier – op – een – rij (sorteerspel)

Met het eendjes-visspel leerden we correct sorteren.

We ontdekten al sjoelend de afbraaktijden van zwerfafval.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Gekozen acties

Kies voor water van de kraan

Vermijd drankverpakkingen