Gemeentelijke Basisschool

Volbrachte en goedgekeurde acties

Vier – op – een – rij (sorteerspel)

Met het eendjes-visspel leerden we correct sorteren.

We ontdekten al sjoelend de afbraaktijden van zwerfafval.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Wij kiezen voor water van de kraan.

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

Gekozen acties