BSGO De Springplank

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij kiezen voor de educatieve workshop ‘LABO: Leren Afval Beheren Op school’.

Met de grijptang in de aanslag gingen we op zwerfvuiljacht.

Gekozen acties

Vermijd drankverpakkingen

Onze parkwachters vertellen je graag de geheimen van hun recyclagepark

Lespakket afval recycleren voor de derde graad Bao en eerste graad SO (pakket 13 via IDM)