BSGO De Springplank

Volbrachte en goedgekeurde acties

Gekozen acties

Vermijd drankverpakkingen

LABO: Leren Afval Beheren Op school

Onze parkwachters vertellen je graag de geheimen van hun recyclagepark

Met grijptang in de aanslag op zwerfvuiljacht

Lespakket afval recycleren voor de derde graad Bao en eerste graad SO (pakket 13 via IDM)