Broederschool Lokeren

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Met de grijptang in de aanslag gingen we op zwerfvuiljacht.

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

Wij organiseerden een afvalarm evenement op school.

Wij gingen op bezoek in het recyclagepark

Lespakket zwerfvuil voor de tweede graad BaO (pakket 12 via IDM)

Gekozen acties