Basisschool 'Heiende'

Volbrachte en goedgekeurde acties

Wij kiezen voor water van de kraan.

Wij voorkomen GFT-afval door te composteren en/of kippen te houden.

Wij vermijden drankverpakkingen door wegwerpflesjes en drankkartons te verbieden.

Wij gaan voor een duurzame en milieuvriendelijke school.

Wij broeiden zelf een creatief idee uit om zwerfvuil binnen onze school te beperken.

Gekozen acties